Web Studio
Offerstyle
xxx

Գաղտնիության քաղաքականություն

Այս կայքի կառավարումը չի կարող փոխանցել կամ բացահայտել օգտվողի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը (այսուհետ `Օգտագործող) կայքի գործառույթները երրորդ անձանց գրանցելիս և օգտագործելիս, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նկարագրված է այն երկրի օրենսդրությամբ, որտեղ օգտագործողը իրականացնում է իր գործունեությունը:

Կայքում գրանցվելու համար օգտագործողը պարտավոր է մուտքագրել որոշ անձնական տվյալներ: Տրամադրված տեղեկատվությունը ստուգելու համար, կայքը իրավունք ունի պահանջել ինքնության ապացույց:

Կայքն ամեն ջանք է գործադրում `օգտագործողի անձնական տվյալների անվտանգությունը պահպանելու համար: Անձնական տեղեկատվությունը կարող է բացահայտվել օրենքով նկարագրված դեպքերում կամ, երբ վարչակազմն անհրաժեշտ է համարում այնպիսի գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են օգտագործողի կողմից կայքի հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ իրավական ընթացակարգին, դատական կարգին կամ դատական գործընթացին: Այլ դեպքերում, ոչ մի պարագայում, այն տեղեկատվությունը, որը Օգտագործողը փոխանցում է Կայքին, չի հրապարակվի երրորդ անձանց: